Reglement for brug af Østerby bødehus og andre kommunale bygninger på Østerby Havn

Brug af Læsø Kommunes bygninger på havnene

Bødehuset og faciliteter i bødehuset kan anvendes af alle.

Brug af bøderummet i stueetagen administreres af Læsø Fiskeriforening.
Brug af resten af bødehuset administreres af havnefogeden eller dennes stedfortræder.

Tobaksrygning er strengt forbudt indendørs i hele bødehuset og på toiletter.

Køleskabe må ikke anvendes til opbevaring af skaldyr.

Det er ikke tilladt at sidde eller ligge på bordene eller køkkenbordene.

Det er ikke tilladt for personer under 18 år at drikke alkohol i bødehuset.

Det er ikke tilladt at handle med drikkevarer i bødehuset.

Før bødehuset forlades efter brug

Borde og stole sættes pænt på plads.

Brugt service skylles af og sættes i opvaskemaskine/vaskes op.

Brugt/tom emballage-flasker-dåser skal fjernes straks efter brug af bødehuset.

Skaldyrsaffald skal lægges i affaldscontainer uden for bødehuset.

Tabt affald eller lignende samles op og lægges i affaldsspand.

I tilfælde af hærværk eller lignende bliver udøver stillet økonomisk til ansvar.

Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra bødehuset.

Med disse regler håber vi at det kan blive en god oplevelse for alle at anvende bødehuset.