Kontakt

Vesterø Havn

Østerby Havn

Havnekontoret
Havnepladsen 2
Vesterø Havn
9940 Læsø

E-Mail. vesteroehavn@laesoe.dk
Tlf. 0045 2033 9222 / 0045 9849 9222

Havnefoged
Alex T Rasmussen

Havnekontoret
Smedievejen 13
Østerby Havn
9940 Læsø

E-mail. oesterbyhavn@laesoe.dk
Tlf . 0045 2024 8027 / 0045 9849 8027

Havnefoged
Brian Winther