Udlejning af redskabsrum

Udlejning af redskabsrum

 

 

Så er de nye redskabsrum ved jollerene, på Østerby Havn, ved at være klar til udlejning.

Rummene er 9 m2, u-isoleret og uden strøm, rummene må primært benyttes til opbevaring af fiskeredskaber.

Ønsker man at komme på ventelisten, så skal man kontakte havnefoged Brian Winther inden den 13. oktober 2023.

Rummene fordeles efter følgende kriterier:

  • Jollefiskerne, ved de nærliggende broer, har fortrinsret.
  • Er der flere interesseret end der er rum, fordeles de efter lodtrækning. Får man ikke tildelt et rum i første omgang, kommer man på venteliste efter først til mølle-princippet.

 

Pris efter gældende takstblad.

 

Med venlig hilsen

Brian Winther

Havnefoged