Takster for leje og ydelser på havnene 2024

   Budget 2023  Budget 2024
Leje af bådpladser - inklusiv moms    
Alle fartøjer, der er hjemmehørende på Læsø, hvor ejeren har fast ejendom, sommerhus eller lign. kan anmode om en bådplads i henholdsvis Vesterø eller Østerby havn.    
Joller m.v. under 21 fod skal tildeles en bådplads, hvis der er mulighed for dette.   
Joller med FN. nr. behøver ingen bådplads, men har samme rettigheder som andre, for at anmode om dette.  
   
Betalingen gælder for 1 år. Såfremt et lejemål bliver indgået pr. 1/7 eller derefter i et kalenderår, opkræves der kun afgift for andet halvår.  
Joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt for 0-18 fod    2.910 3.048
Tillæg for joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt over 18 fod – pr. fod        150 154
Leje af y-bom        959 989
Leje af dobbelt y-bom, kan deles mellem 2 pladser    2.050 2.099
Der betales ½ pladsleje for alle joller med FN nr.     
Ingen plads eller andet i havnene - inklusiv moms    
Årskort for op og nedtagning af joller/både ved slæbested.        444        455
For brug af slæbested pr. gang.          84          86
Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. år        188        193
Dog minimum   3.000    3.072
Leje af jordarealer for fartøjer uden fast plads 71,00,- kr. pr m2 min.10 m2        693        710
Ikke hjemmehørende fiskekuttere der er indregistreret og tydeligvis normalt anvendes til fiskeri betaler ikke havnepenge ved besøg,    
selv om de til lejligheden ikke lander fisk. Dette gælder for alle nationaliteter.  
Fartøjer, der ikke er hjemmehørende på Læsø – inklusiv moms    
Lystfartøjer – op til 12 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.        220 220
Lystfartøjer – fra 12 -15 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.        310 310
Lystfartøjer – fra 15 - 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.        460 460
Lystfartøjer – over 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.         700 700
Lystfartøjer –op til 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.    6.440 6.440
Lystfartøjer – over 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.     8.720 8.720
Lystfartøjer – pr. stk. pr. 1/2 år vinter, eksklusiv el.    3.220 3.220
Småbåde, der ikke kan anvendes til overnatning, leje af plads pr. stk. pr. døgn        120 120
Der er derudover 20 % rabat ved 10-dags klippekort, gældende for begge havne.    
-       Klippekort op til 12 meter    1.760 1.760
-       Klippekort 12 til 15 meter    2.480 2.480
-       Klippekort 15 til 30 meter     3.680 3.680
-       Klippekort over 30 meter     5.600 5.600
Kollektiv betaling ved 25 lystfartøjer eller flere – 20 % rabat i forhold til takstpriserne    
Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. anløb            9 9
Andre fartøjer – pr. bruttoregisterton pr. anløb          15 15
Salg af el til lystfartøjer som afregnes efter måler – pr. kWh       4,25 4,25
Brusekabiner - inklusiv moms    
Afgift for 4 minutter          10 10
Ophalinger – eksklusiv Moms    
Opstartsbetaling pr. ophaling 1.900 1.945
Betaling pr. BT pr. ophaling over 12BT 125 128
Nødophaling uden stillads/afsætning - 3500
Ekstrabetaling på Østerby bedding pr. ophaling 829 829
Afgifter til el, vand, olie, affald pr. BT 51 21
Betaling for henståen på beddingsanlægget:    
Betaling pr. døgn udover 14 døgn        148 152
Betaling for leje af værftshal pr. dag        141 144
Betaling for leje af stilladser pr. løbende meter.        128 131
Arealleje – pr. år - ikke momsbelagte ydelser    
Leje af arealer til erhverv med salg (pr. m2)          44 45
Leje af arealer til primært erhverv uden salg (pr. m2)          17 18
Almindelige takster - inklusiv moms    
Salg af el til fiskekuttere afregnes efter måler – pr. kWh       3,50       3,50
Fisk m.v.    
Landingsafgift - fiskefartøjer – der tillægges moms 2,70% 2,70%
Fast årlig afgift for skibe med FN nr.    3.001 3.073
Grovvarer, byggematerialer, jern, stål, brændsel m.v. pr. 100 kg            1 1
Maskiner, brændstof m.v. pr. 100 kg            3 3
Færgerne Ane og Margrethe Læsø:    
Skibsafgift antal BT          39 40
Lastvogn uden anhænger pr. stk.        128 131
Lastvogn med anhænger        196 201
Sættevogn        196 201
Lejemål - ikke momsbelagte ydelser    
Leje af redskabshus – pr. m2        177        181
Lejemål - inklusiv moms    
Leje af reklameskab    1.574    1.612
Leje af flåde:    
Pr. time        121        124
Pr. dag        360        369
Pr. uge    1.212    1.241
Leje af erhvervslejemål (lejet hus og lejet grund):             -  
Lokaleleje pr. kvadratmeter årligt        874        895
Udearealer (terrasser og jord) pr. kvadratmeter årligt        436        446
Værkstedsleje pr. kvadratmeter årlige        287        294
Bøder for overtrædelse af havneregulativet    
Bøder for overtrædelse af havneregulativet, §12    5.000 5000