Takster for leje og ydelser på havnene 2022

 

 

Budget 2021

Budget 2022

Leje af bådpladser - inklusiv moms

 

 

Alle fartøjer, der er hjemmehørende på Læsø, hvor ejeren har fast ejendom, sommerhus eller lign. kan anmode om en bådplads i henholdsvis Vesterø eller Østerby havn.

   

Joller m.v. under 21 fod skal tildeles en bådplads, hvis der er mulighed for dette.

 

Joller med FN. nr. behøver ingen bådplads, men har samme rettigheder som andre, for at anmode om dette.

 

Betalingen gælder for 1 år. Såfremt et lejemål bliver indgået pr. 1/7 eller derefter i et kalenderår, opkræves der kun afgift for andet halvår.

 

Joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt for 0-18 fod

2.853

2.910

Tillæg for joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt over 18 fod – pr. fod

144

147

Leje af y-bom

919

937

Leje af dobbelt y-bom, kan deles mellem 2 pladser

1.965

2.004

Der betales ½ pladsleje for alle joller med FN nr.

   

Ingen plads eller andet i havnene - inklusiv moms

 

 

Årskort for op og nedtagning af joller/både ved slæbested.

425

434

For brug af slæbested pr. gang.

80

82

Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. år

180

184

Dog minimum

2.875

2.933

Leje af jordarealer for fartøjer uden fast plads 65,40,- kr. pr m2 min.10 m2

664

677

Ikke hjemmehørende fiskekuttere der er indregistreret og tydeligvis normalt anvendes til fiskeri betaler ikke havnepenge ved besøg, selv om de til lejligheden ikke lander fisk. Dette gælder for alle nationaliteter.

   

Fartøjer, der ikke er hjemmehørende på Læsø – inklusiv moms

 

 

Lystfartøjer – op til 12 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

200

200

Lystfartøjer – fra 12 -15 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

285

285

Lystfartøjer – fra 15 - 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

425

425

Lystfartøjer – over 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

640

640

Lystfartøjer –op til 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.

5.855

5.855

Lystfartøjer – over 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.

7.927

7.927

Lystfartøjer – pr. stk. pr. 1/2 år vinter, eksklusiv el.

2.934

2.934

Småbåde, der ikke kan anvendes til overnatning, leje af plads pr. stk. pr. døgn

110

110

Der er derudover 20 % rabat ved 10-dags klippekort, gældende for begge havne.

   

-       Klippekort op til 12 meter

1.600

1.600

-       Klippekort 12 til 15 meter

2.280

2.280

-       Klippekort 15 til 30 meter

3.400

3.400

-       Klippekort over 30 meter

5.120

5.120

Kollektiv betaling ved 25 lystfartøjer eller flere – 20 % rabat i forhold til takstpriserne

   

Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. anløb

9

9

Andre fartøjer – pr. bruttoregisterton pr. anløb

15

15

Salg af el til lystfartøjer som afregnes efter måler – pr. kWh

3

3

Brusekabiner - inklusiv moms

 

 

Afgift for 4 minutter

10

10

Ophalinger – eksklusiv Moms

 

 

Mindste betaling pr. ophaling 10 tons af 182,80 kr.

1.828

1.865

Betaling pr. BRT pr. ophaling udover 10 BRT

189

193

Ekstrabetaling på Østerby bedding pr. ophaling

794

810

Afgifter til el, vand, olie, affald pr. tons

49

50

Betaling for henståen på beddingsanlægget – ekskl. moms.

   

Betaling pr. døgn udover 14 døgn

142

145

Betaling for leje af værftshal pr. dag

135

138

Betaling for leje af stilladser pr. løbende meter fartøj pr. dag

123

125

Arealleje – pr. år - ikke momsbelagte ydelser

 

 

Leje af arealer til erhverv med salg (pr. m2)

43

44

Leje af arealer til primært erhverv uden salg (pr. m2)

17

17

Almindelige takster - inklusiv moms

 

 

Salg af el til fiskekuttere afregnes efter måler – pr. kWh

2,5

2,5

Fisk m.v.

   

For indgående af værdien – der tillægges moms

2,70%

2,70%

Fast årlig afgift for skibe med FN nr.

2.876

2.934

Grovvarer, byggematerialer, jern, stål, brændsel m.v. pr. 100 kg

1

1

Maskiner, brændstof m.v. pr. 100 kg

3

3

Skibsafgift for færgerne Ane og Margrethe Læsø

37

38

Antal BT

   

Lastvogn uden anhænger pr. stk.

123

125

Lastvogn med anhænger

188

192

Sættevogn

188

192

Bil - udlejning pr. dag

595

607

Lejemål - ikke momsbelagte ydelser

 

 

Leje af redskabshus – pr. m2

170

173

Lejemål - inklusiv moms

 

 

Leje af reklameskab

1.509

1.539

Leje af flåde:

   

Pr. time

116

118

Pr. dag

345

352

Pr. uge

1.162

1.185

Leje af små hytter pr. år

5.328

5.435

Leje af erhvervslejemål (lejet hus og lejet grund):

   

Lokaleleje pr. kvadratmeter årligt

837

854

Udearealer (terrasser og jord) pr. kvadratmeter årligt

418

426

Værkstedsleje pr. kvadratmeter årlige

275

281

Bøder for overtrædelse af havneregulativet

 

 

Bøder for overtrædelse af havneregulativet, §12

5.000

5.000