Takster for leje og ydelser på havnene 2020

 

Budget 2020

Budget 2019

Leje af bådpladser - inklusiv moms

   

Alle fartøjer, der er hjemmehørende på Læsø, hvor ejeren har fast ejendom, sommerhus eller lign. kan anmode om en bådplads i henholdsvis Vesterø eller Østerby havn.

   

Joller m.v. under 21 fod skal tildeles en bådplads, hvis der er mulighed for dette.

 

Joller med FN. nr. behøver ingen bådplads, men har samme rettigheder som

 

andre, for at anmode om dette.

 

Betalingen gælder for 1 år. Såfremt et lejemål bliver indgået pr. 1/7 eller derefter i et kalenderår, opkræves der kun afgift for andet halvår.

 

Joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt for 0-18 fod

   2.809

2.738

Tillæg for joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt over 18 fod – pr. fod

      142

138

Leje af y-bom

      905

882

Leje af dobbelt y-bom, kan deles mellem 2 pladser

   1.837

1.790

Der betales ½ pladsleje for alle joller med FN nr.

   

Ingen plads eller andet i havnene - inklusiv moms

   

Årskort for op og nedtagning af joller/både ved slæbested.

      419

408

For brug af slæbested pr. gang.

        79

77

Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. år

      177

173

Dog minimum

   2.831

2.759

Leje af jordarealer for fartøjer uden fast plads 65,40,- kr. pr m2 min.10 m2

      654

637

Ikke hjemmehørende fiskekuttere der er indregistreret og tydeligvis normalt

   

anvendes til fiskeri betaler ikke havnepenge ved besøg, selv om de til lejligheden ikke lander fisk. Dette gælder for alle nationaliteter.

 

Fartøjer, der ikke er hjemmehørende på Læsø – inklusiv moms

 

 

Lystfartøjer – op til 12 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

      200

200

Lystfartøjer – fra 12 -15 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

      285

285

Lystfartøjer – fra 15 - 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

      425

425

Lystfartøjer – over 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

      640

640

Lystfartøjer –op til 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.

   5.855

5.707

Lystfartøjer – over 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.

   7.927

7.726

Lystfartøjer – pr. stk. pr. 1/2 år vinter, eksklusiv el.

   2.934

2.860

Småbåde, der ikke kan anvendes til overnatning, leje af plads pr. stk. pr. døgn

      110

107

Der er derudover 20 % rabat ved 10-dags klippekort, gældende for begge havne.

   

-       Klippekort op til 12 meter

   1.625

1.625

-       Klippekort 12 til 15 meter

   2.280

2.280

-       Klippekort 15 til 30 meter

   3.415

3.415

-       Klippekort over 30 meter

   5.125

5.125

Kollektiv betaling ved 25 lystfartøjer eller flere – 20 % rabat i forhold til takstpriserne

   

Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. anløb

          9

9

Andre fartøjer – pr. bruttoregisterton pr. anløb

        15

15

Salg af el til lystfartøjer som afregnes efter måler – pr. kWh

          3

3

Brusekabiner - inklusiv moms

 

 

Afgift for 4 minutter

        10

10

Ophalinger – eksklusiv Moms

 

 

Mindste betaling pr. ophaling 10 tons af 180,00 kr.

   1.800

1.754

Betaling pr. BRT pr. ophaling udover 10 BRT

      186

181

Ekstrabetaling på Østerby bedding pr. ophaling

      782

762

Afgifter til el, vand, olie, affald pr. tons

        48

47

Betaling for henståen på beddingsanlægget – ekskl. moms.

        -  

 

Betaling pr. døgn udover 14 døgn

      140

136

Betaling for leje af værftshal pr. dag

      133

130

Betaling for leje af stilladser pr. løbende meter fartøj pr. dag

      121

118

Arealleje – pr. år - ikke momsbelagte ydelser

   

Leje af arealer til erhverv med salg (pr. m2)

        42

41

Leje af arealer til primært erhverv uden salg (pr. m2)

        17

17

Almindelige takster - inklusiv moms

   

Salg af el til fiskekuttere afregnes efter måler – pr. kWh

     2,50

     2,50

Fisk m.v.

   

For indgående af værdien – der tillægges moms

2,70%

2,70%

Fast årlig afgift for skibe med FN nr.

   2.832

2.760

Grovvarer, byggematerialer, jern, stål, brændsel m.v. pr. 100 kg

          1

1

Maskiner, brændstof m.v. pr. 100 kg

          3

3

Skibsafgift for færgerne Ane og Margrethe Læsø

        36

35

Antal BT

   

Lastvogn uden anhænger pr. stk.

      121

118

Lastvogn med anhænger

      185

180

Sættevogn

      185

180

Bil - udlejning pr. dag

      586

571

Lejemål - ikke momsbelagte ydelser

   

Leje af redskabshus – pr. m2

      167

163

Lejemål - inklusiv moms

   

Leje af reklameskab

   1.486

1.448

Leje af flåde:

   

Pr. time

      114

111

Pr. dag

      340

331

Pr. uge

   1.144

1.115

Leje af små hytter pr. år

   5.247

5.114

Leje af erhvervslejemål (lejet hus og lejet grund):

   

Lokaleleje pr. kvadratmeter årligt

      824

803

Udearealer (terrasser og jord) pr. kvadratmeter årligt

      412

402

Værkstedsleje pr. kvadratmeter årlige

      271

264

Bøder for overtrædelse af havneregulativet

 

 

Bøder for overtrædelse af havneregulativet, §12

   5.000

5000