Takster for leje og ydelser på havnene

Takster for leje og ydelser på havnene

Takster på Læsøs havne, Havneafgifter

Takster 2019    
     
Leje af bådpladser - inklusiv moms 2019 2018
Alle fartøjer, der er hjemmehørende på Læsø, hvor ejeren har fast ejendom, sommerhus eller lign. kan anmode om en bådplads i henholdsvis Vesterø eller Østerby havn.    
Joller m.v. under 21 fod skal tildeles en bådplads, hvis der er mulighed for dette.   
Joller med FN. nr. behøver ingen bådplads, men har samme rettigheder som   
andre, for at anmode om dette.   
Betalingen gælder for 1 år. Såfremt et lejemål bliver indgået pr. 1/7 eller derefter i et kalenderår, opkræves der kun afgift for andet halvår.  
Joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt for 0-18 fod 2.738 2.685
Tillæg for joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt over 18 fod – pr. fod 138 135
Leje af y-bom 882 865
Leje af dobbelt y-bom, kan deles mellem 2 pladser 1.790 1.755
Der betales ½ pladsleje for alle joller med FN nr.     
Ingen plads eller andet i havnene - inklusiv moms    
Årskort for op og nedtagning af joller/både ved slæbested. 408 400
For brug af slæbested pr. gang. 77 75
Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. år 173 170
Dog minimum 2.759 2.705
Leje af jordarealer for fartøjer uden fast plads 61,60,- kr. pr m2 min.10 m2 637 625
Ikke hjemmehørende fiskekuttere der er indregistreret og tydeligvis normalt anvendes tilm fiskeri betaler ikke havnepenge ved besøg, selv om de til lejligheden ikke lander fisk. Dette gælder for alle nationaliteter.    
Fartøjer, der ikke er hjemmehørende på Læsø – inklusiv moms    
Lystfartøjer – op til 12 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el. 200 200
Lystfartøjer – fra 12 -15 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.  285 285
Lystfartøjer – fra 15 - 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el. 425 425
Lystfartøjer – over 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.  640 640
Lystfartøjer –op til 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el. 5.707 5.595
Lystfartøjer – over 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.  7.726 7.575
Lystfartøjer – pr. stk. pr. 1/2 år vinter, eksklusiv el. 2.860 2.805
Småbåde, der ikke kan anvendes til overnatning, leje af plads pr. stk. pr. døgn 107 105
Der er derudover 20 % rabat ved 10-dags klippekort, gældende for begge havne.    
-       Klippekort op til 12 meter 1.625 1.625
-       Klippekort 12 til 15 meter 2.280 2.280
-       Klippekort 15 til 30 meter  3.415 3.415
-       Klippekort over 30 meter  5.125 5.125
Kollektiv betaling ved 25 lystfartøjer eller flere – 20 % rabat i forhold til takstpriserne    
   
Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. anløb 9 9
Andre fartøjer – pr. bruttoregisterton pr. anløb 15 15
Salg af el til lystfartøjer som afregnes efter måler – pr. kWh 3 3
     
Brusekabiner - inklusiv moms    
Afgift for 4 minutter 10 10
Ophalinger – eksklusiv Moms    
-       Mindste betaling pr. ophaling 10 tons af 169,00 kr. 1.754 1.720
Betaling pr. BRT pr. ophaling udover 10 BRT  181 177
Ekstrabetaling på Østerby bedding pr. ophaling 762 747
Afgifter til el, vand, olie, affald pr. tons 47 46
Betaling for henståen på beddingsanlægget – ekskl. moms.    
Betaling pr. døgn udover 14 døgn 136 133
Betaling for leje af værftshal pr. dag 130 127
Betaling for leje af stilladser pr. løbende meter fartøj pr. dag 118 116
Arealleje – pr. år - ikke momsbelagte ydelser    
Leje af arealer til erhverv med salg (pr. m2) 41 40
Leje af arealer til primært erhverv uden salg (pr. m2) 17 17
Almindelige takster - inklusiv moms    
Salg af el til fiskekuttere afregnes efter måler – pr. kWh 2,5 2,5
Fisk m.v.    
For indgående af værdien – der tillægges moms 2,70% 2,70%
Fast årlig afgift for skibe med FN nr. 2.760 2.705
Grovvarer, byggematerialer, jern, stål, brændsel m.v. pr. 100 kg 1 0,8
Maskiner, brændstof m.v. pr. 100 kg 3 3
Skibsafgift for færgerne Ane og Margrethe Læsø  35 34
Antal BT    
Lastvogn uden anhænger pr. stk. 118 116
Lastvogn med anhænger 180 176
Sættevogn 180 176
Bil - udlejning pr. dag 571 560
Lejemål - ikke momsbelagte ydelser    
Leje af redskabshus – pr. m2 163 160
Lejemål - inklusiv moms    
Leje af reklameskab 1.448 1.420
Leje af flåde:    
Pr. time 111 109
Pr. dag 331 325
Pr. uge 1.115 1.093
Leje af små hytter pr. år 5.114 5014
Leje af erhvervslejemål (lejet hus og lejet grund):    
Lokaleleje pr. kvadratmeter årligt 803 787
Udearealer (terrasser og jord) pr. kvadratmeter årligt 402 394
Værkstedsleje pr. kvadratmeter årlige 264 259
     
Bøder for overtrædelse af havneregulativet    
Bøder for overtrædelse af havneregulativet, §12 5000 5000

 

Download takstbladet for Læsøs havne 2019

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.