Takster for leje og ydelser på havnene

Takster for leje og ydelser på havnene

Takster på Læsøs havne, Havneafgifter

Alle fartøjer, der er hjemmehørende på Læsø, hvor ejeren har fast ejendom, sommerhus eller lign. kan anmode om en bådplads i henholdsvis Vesterø eller Østerby havn.

Joller m.v. under 21 fod skal tildeles en bådplads, hvis der er mulighed for dette.

Joller med FN. nr. behøver ingen bådplads, men har samme rettigheder som andre, for at anmode om dette.

Betalingen gælder for 1 år. Såfremt et lejemål bliver indgået pr. 1/7 eller derefter i et kalenderår, opkræves der kun afgift for andet halvår.

Leje af bådpladser - inklusiv moms

  2018 2017

Joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt for 0-18 fod

2.685

2.638

Tillæg for joller, pramme, lystfartøjer el.lign. årligt over 18 fod – pr. fod

135

134

Leje af y-bom

865

849

Leje af dobbelt y-bom, kan deles mellem 2 pladser

1.755

1.726

Der betales ½ pladsleje for alle joller med FN nr.

   

 

Ingen plads eller andet i havnene - inklusiv moms

  2018 2017

Årskort for op og nedtagning af joller/både ved slæbested

400

400

For brug af slæbested pr. gang.

75

75

Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. år

170

168

Dog minimum

2.705

2.660

Leje af jordarealer for fartøjer uden fast plads 61,60,- kr. pr m2 min.10 m2

625

616

Ikke hjemmehørende fiskekuttere, der er indregistreret og tydeligvis normalt anvendes til fiskeri betaler ikke havnepenge ved besøg, selv om de til lejligheden ikke lander fisk. Dette gælder for alle nationaliteter.

   

 

Fartøjer, der ikke er hjemmehørende på Læsø – inklusiv moms

  2018 2017

Lystfartøjer – op til 12 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

200

200

Lystfartøjer – fra 12 -15 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

285

280

Lystfartøjer – fra 15 - 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

425

420

Lystfartøjer – over 30 meter pr. stk. pr. døgn eksklusiv el.

640

630

Lystfartøjer –op til 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.

5.595

5.500

Lystfartøjer – over 15 meter pr. stk. pr. 1/2 år sommer, eksklusiv el.

7.575

7.250

Lystfartøjer – pr. stk. pr. 1/2 år vinter, eksklusiv el.

2.805

2.760

Småbåde, der ikke kan anvendes til overnatning, leje af plads pr. stk. pr. døgn

105

105

Der er derudover 20 % rabat ved 10-dags klippekort, gældende for begge havne.

   

Klippekort op til 12 meter

1.625

1.600

Klippekort 12 til 15 meter

2.280

2.240

Klippekort 15 til 30 meter

3.415

3.360

Klippekort over 30 meter

5.125

5.040

Kollektiv betaling ved 25 lystfartøjer eller flere – 20 % rabat i forhold til takstpriserne

   

Andre fartøjer – pr. bruttoton pr. anløb

9

8

Andre fartøjer – pr. bruttoregisterton pr. anløb

15

15

Salg af el til lystfartøjer som afregnes efter måler – pr. kWh

3

3

 

 

Brusekabiner - inklusiv moms

  2018 2017

Afgift for 4 minutter

10

10

 

Ophalinger – eksklusiv Moms

  2018 2017

Mindste betaling pr. ophaling 10 tons af 169,00 kr.

1.720

1.690

Betaling pr. BRT pr. ophaling udover 10 BRT

177

174

Ekstrabetaling på Østerby bedding pr. ophaling

747

735

Afgifter til el, vand, olie, affald pr. tons

46

45

Betaling for henståen på beddingsanlægget – ekskl. moms.

   

Betaling for leje af værftshal pr. dag

127

125

Betaling pr. døgn udover 14 døgn

133

131

Betaling for leje af stilladser pr. løbende meter fartøj pr. dag

116

114

 

Arealleje – pr. år - ikke momsbelagte ydelser

  2018 2017

Leje af arealer til erhverv med salg (pr. m2)

40

39

Leje af arealer til primært erhverv uden salg (pr. m2)

17

17

 

Almindelige takster - inklusiv moms

  2018 2017

Salg af el til fiskekuttere afregnes efter måler – pr. kWh

2,5

3

Fisk m.v.

   

For indgående af værdien – der tillægges moms

2,70%

0

Fast årlig afgift for skibe med FN nr.

2.705

2.660

Grovvarer, byggematerialer, jern, stål, brændsel m.v. pr. 100 kg

0,8

1

Maskiner, brændstof m.v. pr. 100 kg

3

3

Skibsafgift for færgerne Ane og Margrethe Læsø

34

33

Antal BT

   

Lastvogn uden anhænger pr. stk.

116

114

Lastvogn med anhænger

176

173

Sættevogn

176

173

Bil - udlejning pr. dag

560

550

 

Lejemål - ikke momsbelagte ydelser

Leje af redskabshus – pr. m2

160

158

 

Lejemål - inklusiv moms

  2018 2017

Leje af reklameskab

1.420

1.396

Leje af flåde:

   

Pr. time

109

107

Pr. dag

325

320

Pr. uge

1.093

1.075

Leje af små hytter pr. år

5.014

4.930

Leje af erhvervslejemål (lejet hus og lejet grund):

   

Lokaleleje pr. kvadratmeter årligt

787

774

Udearealer (terrasser og jord) pr. kvadratmeter årligt

394

387

Værkstedsleje pr. kvadratmeter årlige

259

255

 

Bøder for overtrædelse af havneregulativet

  2018  

Bøder for overtrædelse af havneregulativet, §12

Opgjort udgift

 

 

Download takstbladet for Læsøs havne 2018

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.